Έντυπος Συμπεριληπτικός Κατάλογος

Συμπεριληπτικός Κατάλογος εφαρμογής του προγράμματος στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 2019/20

Περιγραφή

Μια από της εφαρμογές πλοήγησης που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος προσβασιμότητας Mind’s Eye, εντός του μουσειακού χώρου του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, συνιστά ο έντυπος συμπεριληπτικός κατάλογος.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προσβασιμότητας, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τα έργα τέχνης που εντάσσονται στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής. Ο κατάλογος φέρει κείμενα σε μεγαλογράμματη γραφή στην ελληνική γλώσσα και τη μεταγραφή τους σε ελληνική braille γραφή που έχει εκτυπωθεί ανάγλυφα πάνω στο ορατό κείμενο με διάφανη εκτύπωση. Παράλληλα, ο κατάλογος έχει τη δυνατότητα της ακουστικής περιγραφής με το σκανάρισμα των QR κωδικών που βρίσκονται στην κάτω δεξιά γωνία στις σελίδες των έργων τέχνης. Ο QR κωδικός είναι αντιληπτός με την αφή, καθώς φέρει ανάγλυφη διάφανη εκτύπωση και είναι άμεσα διακριτός από άτομα με οπτική αναπηρία. Ένα ακόμα καινοτόμο στοιχείο του συμπεριληπτικού καταλόγου, είναι η ανάγλυφη αποτύπωση επιλεγμένων στοιχείων από κάθε έργο τέχνης, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ψηλαφίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία των έργων ακούγοντας παράλληλα τις ακουστικές περιγραφές και να πάρουν μια πρώτη ιδέα πριν την επίσκεψή τους στο μουσειακό χώρο ή να τον επεξεργαστούν μετά το πέρας της επίσκεψής τους και να επανα-προσεγγίσουν το περιεχόμενό τους αυτόνομα οποιαδήποτε στιγμή.

Ο συμπεριληπτικός κατάλογος, όπως επίσης και οι υπόλοιπες πρακτικές προσβασιμότητας, συνδέονται οργανικά μεταξύ τους, διαμορφώνοντας ένα σύστημα πλοήγησης, έναν ιστό εφαρμογών. Ο οδηγός όδευσης καθοδηγεί από το ένα έργο τέχνης στο άλλο, όλα τα έργα τέχνης και τα σημεία ενδιαφέροντος του μουσειακού χώρου αναπαριστώνται στους απτικούς χάρτες, περιλαμβάνονται στις λεζάντες των έργων και συνδέονται με την ιστοσελίδα όπου φιλοξενούνται οι ακουστικές περιγραφές των έργων τέχνης. Αντίστοιχα, όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις λεζάντες των έργων, συναντώνται και στον συμπεριληπτικό έντυπο κατάλογο, που ο επισκέπτης του μουσείου μπορεί να ξεφυλλίσει και να πάρει μια πρώτη εντύπωση, πριν ξεκινήσει την περιήγησή του στο χώρο του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Έντυπος Συμπεριληπτικός Κατάλογος εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος MindsEye σε τμήμα του χώρου και της συλλογής του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ο κατάλογος φέρει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σε ελληνική μεγαλογράμματη γραφή και τη μεταγραφή όλων των κειμένων που περιλαμβάνει σε ελληνική μπράιγ γραφή. Επιπλέον, οι εικόνες των έργων τέχνης περιλαμβάνουν επιλεγμένα στοιχεία σε ανάγλυφο ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με οπτική αναπηρία, με τη δυνατότητα ακουστικής περιγραφής σκανάροντας τον ανάγλυφο QR κωδικό που είναι κάτω δεξιά στη σελίδα του κάθε έργου τέχνης. Στην εικόνα εμφανίζεται λεπτομέρεια από το εξώφυλλο του καταλόγου με τον τίτλο του προγράμματος.
Έντυπος Συμπεριληπτικός Κατάλογος εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος MindsEye σε τμήμα του χώρου και της συλλογής του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ο κατάλογος φέρει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σε ελληνική μεγαλογράμματη γραφή και τη μεταγραφή όλων των κειμένων που περιλαμβάνει σε ελληνική μπράιγ γραφή. Επιπλέον, οι εικόνες των έργων τέχνης περιλαμβάνουν επιλεγμένα στοιχεία σε ανάγλυφο ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με οπτική αναπηρία, με τη δυνατότητα ακουστικής περιγραφής σκανάροντας τον ανάγλυφο QR κωδικό που είναι κάτω δεξιά στη σελίδα του κάθε έργου τέχνης. Στην εικόνα εμφανίζεται το εξώφυλλο του καταλόγου με τον τίτλο του προγράμματος.
Έντυπος Συμπεριληπτικός Κατάλογος εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος MindsEye σε τμήμα του χώρου και της συλλογής του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ο κατάλογος φέρει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σε ελληνική μεγαλογράμματη γραφή και τη μεταγραφή όλων των κειμένων που περιλαμβάνει σε ελληνική μπράιγ γραφή. Επιπλέον, οι εικόνες των έργων τέχνης περιλαμβάνουν επιλεγμένα στοιχεία σε ανάγλυφο ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με οπτική αναπηρία, με τη δυνατότητα ακουστικής περιγραφής σκανάροντας τον ανάγλυφο QR κωδικό που είναι κάτω δεξιά στη σελίδα του κάθε έργου τέχνης. Στην εικόνα εμφανίζεται ανάγλυφη εικόνα του έργου Σύνθεση του καλλιτέχνη Βίκτωρ Μπράουνερ.