Έντυπος Συμπεριληπτικός Κατάλογος εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος MindsEye σε τμήμα του χώρου και της συλλογής του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ο κατάλογος φέρει πληροφορίες σε ελληνική μεγαλογράμματη γραφή και τη μεταγραφή όλων των κειμένων σε ελληνική μπράιγ. Επιπλέον, οι εικόνες των έργων τέχνης περιλαμβάνουν επιλεγμένα στοιχεία σε ανάγλυφο ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με οπτική αναπηρία. Στην εικόνα εμφανίζεται λεπτομέρεια από το εξώφυλλο του καταλόγου που φαίνεται η εφαρμογή της ανάγλυφης μπράιγ.
Έντυπος Συμπεριληπτικός Κατάλογος εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος MindsEye σε τμήμα του χώρου και της συλλογής του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ο κατάλογος φέρει πληροφορίες σε ελληνική μεγαλογράμματη γραφή και τη μεταγραφή όλων των κειμένων σε ελληνική μπράιγ. Επιπλέον, οι εικόνες των έργων τέχνης περιλαμβάνουν επιλεγμένα στοιχεία σε ανάγλυφο ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με οπτική αναπηρία. Στην εικόνα εμφανίζεται το εξώφυλλο του καταλόγου με τον τίτλο του προγράμματος.

Έντυπος Συμπεριληπτικός Κατάλογος

Συμπεριληπτικός Κατάλογος για έργα της συλλογής του MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Έντυπος κατάλογος που περιλαμβάνει έργα της μόνιμης συλλογής του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, τα οποία εντάχθηκαν στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής προσβασιμότητας ατόμων με οπτική αναπηρία.

Το έντυπο έχει σχεδιαστεί με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική, ακολουθώντας τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα έργα τέχνης και έχει αναπτυχθεί απαντώντας στις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων χρηστών, συμπεριλαμβάνοντας ισότιμα βλέποντες, χρήστες που βιώνουν μειωμένη όραση, οπτική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες.

Η έκδοση περιλαμβάνει κείμενα σε μεγαλογράμματη γραφή και μεταγραφή σε ελληνική Braille που εφαρμόζεται ανάγλυφη και διάφανη πάνω στο έντυπο. Οι εικόνες των έργων έχουν απεικονιστεί απτικά σε ανάγλυφη και διάφανη εκτύπωση. Παράλληλα παρέχεται πρόσβαση στις ηχογραφημένες περιγραφές των έργων τέχνης με το σκανάρισμα QR κωδικών που φιλοξενούνται σε ιστοσελίδα που πληροί όλες τις προδιαγραφές προσβασιμότητας.

Ο έντυπος συμπεριληπτικός κατάλογος, συνδέεται οργανικά με τις ψηφιακές και τις φυσικές εφαρμογές προσβασιμότητας δημιουργώντας ένα συνεκτικό σύστημα.