Απτικοί χάρτες πλοήγησης. Οι απτικοί χάρτες περιλαμβάνουν την κάτοψη του μουσείου, τα σημεία ενδιαφέροντος εντός του μουσείου καθώς και τη θέση των προσβάσιμων έργων τέχνης σε κωδικοποιημένη μορφή που συνδέεται με τις λεζάντες των έργων που φέρουν αυτές τις πληροφορίες ανάγλυφα. Οι απτικοί χάρτες είναι ανάγλυφοι, περιλαμβάνουν κείμενα σε μπράιγ γραφή και έχουν τη δυνατότητα ακουστικής περιγραφής των κειμένων με τη χρήση του Talking Pen. Ο χώρος της εφαρμογής του προγράμματος προσβασιμότητας στο χάρτη έχει σημανθεί με μπλε χρώμα, οι τουαλέτες με κίτρινο και τα ασανσέρ με πορτοκαλί. Για να εντοπίσετε τις ακουστικές περιγραφές, αναζητήστε τα κενά μικρά κυκλάκια που βρίσκονται στους χάρτες και φέρτε τη μύτη του μολυβιού που μιλάει επάνω τους ώστε να ακούσετε την ακουστική περιγραφή.
Απτικοί χάρτες πλοήγησης. Οι απτικοί χάρτες περιλαμβάνουν την κάτοψη του μουσείου, τα σημεία ενδιαφέροντος εντός του μουσείου καθώς και τη θέση των προσβάσιμων έργων τέχνης σε κωδικοποιημένη μορφή που συνδέεται με τις λεζάντες των έργων που φέρουν αυτές τις πληροφορίες ανάγλυφα. Οι απτικοί χάρτες είναι ανάγλυφοι, περιλαμβάνουν κείμενα σε μπράιγ γραφή και έχουν τη δυνατότητα ακουστικής περιγραφής των κειμένων με τη χρήση του Talking Pen. Ο χώρος της εφαρμογής του προγράμματος προσβασιμότητας στο χάρτη έχει σημανθεί με μπλε χρώμα, οι τουαλέτες με κίτρινο και τα ασανσέρ με πορτοκαλί. Για να εντοπίσετε τις ακουστικές περιγραφές, αναζητήστε τα κενά μικρά κυκλάκια που βρίσκονται στους χάρτες και φέρτε τη μύτη του μολυβιού που μιλάει επάνω τους ώστε να ακούσετε την ακουστική περιγραφή.
Απτικοί χάρτες πλοήγησης. Οι απτικοί χάρτες περιλαμβάνουν την κάτοψη του μουσείου, τα σημεία ενδιαφέροντος εντός του μουσείου καθώς και τη θέση των προσβάσιμων έργων τέχνης σε κωδικοποιημένη μορφή που συνδέεται με τις λεζάντες των έργων που φέρουν αυτές τις πληροφορίες ανάγλυφα. Οι απτικοί χάρτες είναι ανάγλυφοι, περιλαμβάνουν κείμενα σε μπράιγ γραφή και έχουν τη δυνατότητα ακουστικής περιγραφής των κειμένων με τη χρήση του Talking Pen. Ο χώρος της εφαρμογής του προγράμματος προσβασιμότητας στο χάρτη έχει σημανθεί με μπλε χρώμα, οι τουαλέτες με κίτρινο και τα ασανσέρ με πορτοκαλί. Για να εντοπίσετε τις ακουστικές περιγραφές, αναζητήστε τα κενά μικρά κυκλάκια που βρίσκονται στους χάρτες και φέρτε τη μύτη του μολυβιού που μιλάει επάνω τους ώστε να ακούσετε την ακουστική περιγραφή.
Απτικοί χάρτες πλοήγησης. Οι απτικοί χάρτες περιλαμβάνουν την κάτοψη του μουσείου, τα σημεία ενδιαφέροντος εντός του μουσείου καθώς και τη θέση των προσβάσιμων έργων τέχνης σε κωδικοποιημένη μορφή που συνδέεται με τις λεζάντες των έργων που φέρουν αυτές τις πληροφορίες ανάγλυφα. Οι απτικοί χάρτες είναι ανάγλυφοι, περιλαμβάνουν κείμενα σε μπράιγ γραφή και έχουν τη δυνατότητα ακουστικής περιγραφής των κειμένων με τη χρήση του Talking Pen. Ο χώρος της εφαρμογής του προγράμματος προσβασιμότητας στο χάρτη έχει σημανθεί με μπλε χρώμα, οι τουαλέτες με κίτρινο και τα ασανσέρ με πορτοκαλί. Για να εντοπίσετε τις ακουστικές περιγραφές, αναζητήστε τα κενά μικρά κυκλάκια που βρίσκονται στους χάρτες και φέρτε τη μύτη του μολυβιού που μιλάει επάνω τους ώστε να ακούσετε την ακουστική περιγραφή.

Απτικοί χάρτες πλοήγησης

Αναγλυφοι χαρτες με δυνατοτητα ακουστικης περιγραφης

Περιγραφή

Για τη διευκόλυνση της πλοήγησης ατόμων με οπτική αναπηρία στο χώρο και τη συλλογή του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, δημιουργήθηκαν και τοποθετήθηκαν απτικοί χάρτες στην είσοδο κάθε αίθουσας του μουσείου. Ο κάθε χάρτης παρέχει πληροφορίες σε μορφή συμβόλων για τη θέση του κάθε έργου τέχνης και τα σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και μεταγραφή κειμένων σε γραφή Braille.