Η εικόνα δείχνει το μενού του audio player που ανοίγει στην οθόνη κινητού αφού σκαναριστεί ο QR κωδικός της ακουστικής περιγραφής.

Ακουστικές Περιγραφές Εκθεμάτων

Οι ακουστικές περιγραφές είναι η μεταφορά των εικόνων σε λέξεις. Περιγράφουν την όψη, τη μορφή και το περιεχόμενο των έργων τέχνης, περιλαμβάνοντας παράλληλα και βιογραφικά στοιχεία των καλλιτεχνών.
Ο συνδυασμός της ακουστικής περιγραφής και της ταυτόχρονης απτικής διερεύνησης των απτικών βοηθημάτων εμπλουτίζουν την εμπειρία της επαφής κάθε επισκέπτη με τα έργα τέχνης.
Οι ακουστικές περιγραφές αναρτώνται ψηφιακά και είναι προσβάσιμες σκανάρωντας τους ανάγλυφους QR κωδικούς που υπάρχουν στη λεζάντα κάθε έργου τέχνης με την έξυπνη συσκευή του χρήστη.