Συλλογή Εικόνων που παρουσιάζει τις δυνατότητες προσβασιμότητας της ιστοσελίδας mindseye.gr. Εμφανίζονται διαφορετικές εκδοχές της αντίθεσης της οθόνης στην πλοήγηση από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο κάτω μέρος της εικόνας εμφανίζονται οι επιλογές προσβασιμότητας της ιστοσελίδας από έξυπνη φορητή συσκευή.

Εφαρμογή Προδιαγραφών Προσβασιμότητας σε Ιστοσελίδες

Για την προσβασιμότητα στον ψηφιακό χώρο, αναπτύσσουμε και σχεδιάζουμε ιστοσελίδες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας ατόμων με οπτική αναπηρία. Οι προδιαγραφές εφαρμόζονται στη σχεδίαση και την περιήγηση στην ιστοσελίδα, παρέχοντας πληροφορίες που διευκολύνουν την αυτόνομη πλοήγηση χρηστών με οπτική αναπηρία, καθώς επίσης και στο ίδιο το περιεχόμενο του ιστότοπου. Παρέχονται εναλλακτικές περιγραφές εικόνων, γραφικών στοιχείων και επιλογών εντός της ιστοσελίδας.

Οι ιστοσελίδες σχεδιάζονται ώστε να είναι φιλικές (responsive) σε κινητά τηλέφωνα android & iOS όπως επίσης και σε έξυπνες συσκευές. Με την προσθήκη της εφαρμογής του userway παρέχονται επιπλέον επιλογές εμφάνισης, όπως αλλαγή χρωματικών αντιθέσεων, αραιή τοποθέτηση περιεχομένου, διακοπή κινούμενων εικόνων κ.α.

Οι ψηφιακές εφαρμογές συνδέονται οργανικά με τις εφαρμογές προσβασιμότητας του χώρου και του έντυπου υλικού, με QR κωδικούς που αντλούν περιεχόμενο από την ιστοσελίδα.