Εικόνα δείγμα της εφαρμογής του απτικού οδηγού όδευσης στο χώρο του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Εμφανίζεται ο Θανάσης Σιδέρης με τη Φρίντα Σκύλο Οδηγό να εισέρχονται στην αίθουσα του μουσείου ακολουθώντας τον οδηγό όδευσης. Ο Θανάσης Σιδέρης ανιχνεύει τον οδηγό όδευσης με το λευκό μπαστούνι και κινείται στο χώρο του μουσείου αυτόνομα.

Οδηγός Όδευσης

Απτικός Οδηγός Όδευσης

Για τη διευκόλυνση της πλοήγησης ατόμων με οπτική αναπηρία σε εσωτερικούς χώρους, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται απτικός οδηγός όδευσης. Ο οδηγός όδευσης τοποθετείται στο πάτωμα του χώρου και καθοδηγεί τους επισκέπτες με λευκό μπαστούνι, σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος του χώρου, με ασφάλεια. Είναι ανάγλυφος και εφαρμόζεται με ειδικό αυτοκόλλητο, ώστε να αλλάζει σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί η διαρρύθμιση του χώρου στο μέλλον.