Λεζάντα έργου τέχνης με πληροφορίες σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και μεταγραφή σε ελληνική braille, αποδοσμένη με ανάγλυφη διάφανη εκτύπωση και δυνατότητα ακουστικής περιγραφή με QR κωδικό
Στο πρώτο πλάνο της εικόνας φαίνονται λεπτομέρειες από τη λεζάντα του έργου και στο βάθος διακρίνεται το έργο τέχνης.

Σήμανση Έργων Τέχνης

Για τη σήμανση έργων τέχνης εφαρμόζονται Συμπεριληπτικές Λεζάντες που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα έργα τέχνης και εξυπηρετούν ισότιμα τις ανάγκες ατόμων που βιώνουν απώλεια όρασης και του γενικού κοινού.

Οι συμπεριληπτικές λεζάντες έργων τέχνης, σχεδιάζονται ακολουθώντας τις αρχές του συμπεριληπτικού σχεδιασμού, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες βλεπόντων και ατόμων που βιώνουν απώλεια όρασης.

Περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες σχετικά με το έργο τέχνης, όπως Καλλιτέχνη, Τίτλο έργου, Έτος Δημιουργίας, Είδος, Υλικά και Διαστάσεις σε μεγαλογράμματη γραφή, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Όλο το περιεχόμενο μεταγράφεται σε ελληνική braille γραφή, η οποία εφαρμόζεται πάνω από το έντυπο κείμενο σε διάφανη και ανάγλυφη μορφή.

Επιπλέον, στην άνω δεξιά γωνία κάθε λεζάντας, εφαρμόζεται QR κωδικός που παρέχει ψηφιακή πρόσβαση στην ηχογραφημένη περιγραφή του έργου και αντλείται από ιστοσελίδα που πληροί όλες τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, τόσο σε επίπεδο πλοήγησης όσο και στο ίδιο το περιεχόμενό της.

Οι συμπεριληπτικές λεζάντες, όπως επίσης και οι υπόλοιπες πρακτικές προσβασιμότητας συνδέονται οργανικά μεταξύ τους, διαμορφώνοντας ένα σύστημα εφαρμογών.