Υπηρεσίες Προσβασιμότητας

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που αναπτύσσονται και παρέχονται από την Off Stream έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και συνδυάζουν αρμονικά τη λειτουργικότητα και την αισθητική. Σκοπός μας είναι η προώθηση της ισότιμης συμμετοχής ατόμων που βιώνουν μερική ή ολική απώλεια όρασης σε εκφάνσεις του πολιτισμού και της καθημερινότητας.

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στις αρχές του καθολικού σχεδιασμού (universal design) και της βιωματικής εκπαίδευσης (hands on education). Σε όλα τα προϊόντα πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος από ομάδα ατόμων (focus group), τα οποία βιώνουν διαφορετικά στάδια οπτικής αναπηρίας, διασφαλίζοντας την ποιότητα, την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα των τελικών προϊόντων.

Τα μέλη και οι συνεργάτες της ομάδας μας, έχουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού, της πολιτιστικής διαχείρισης και των νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα παρακολουθούν τις νέες τάσεις της αγοράς, βελτιώνοντας διαρκώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@offstream.org.