Η Συλλογή των Έργων

Η εφαρμογή του Mind’s Eye στη συλλογή έργων τέχνης του MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.