Συλλογή Έργων του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προσβασιμότητας ατόμων με οπτική αναπηρία “Mind’s Eye | Ψηλαφώντας την Τέχνη” πραγματοποιήθηκε σε δέκα έργα της μόνιμης συλλογής του MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης το 2020.

Σειρά Μουσειοπαιδαγωγικών Διαδραστικών Αντικειμένων

Διαδραστικά Μουσειοπαιδαγωγικά Αντικείμενα για την ερμηνεία των έργων “Σινιάλα” 1974, “Μουσικό” 1977 και “Ηχητικό” 1965 του καλλιτέχνη Τάκις της συλλογής του MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Για την προσέγγιση τριών έργων του καλλιτέχνη Τάκις της συλλογής του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την Κατερίνα Μπακαλιού μια σειρά από διαδραστικά μουσειοπαιδαγωγικά αντικείμενα, που εισάγουν τον/την επισκέπτη/τρια σε βασικές έννοιες των εικαστικών διερευνήσεων του καλλιτέχνη, καθώς και σε βασικά στοιχεία που συνθέτουν το κάθε έργο τέχνης.

Η σειρά αποτελείται από ένα σύνολο διαδραστικών κουτιών, τα οποία φέρουν ένα απτικό βοήθημα για το κάθε έργο τέχνης αποδοσμένο σε μικρότερη κλίμακα στην άνω πλευρά κάθε κουτιού. Επιπλέον, το κάθε μουσειοπαιδαγωγικό κουτί στην μπροστινή και δεξιά πλαϊνή όψη του, περιλαμβάνει αντικείμενα και στοιχεία που αντλούνται από το κάθε έργο τέχνης, όπως μαγνήτες, μεταλλικά στοιχεία και χορδές με τα οποία ο χρήστης καλείται να αλληλεπιδράσει για να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το κάθε έργο.

Η Κατερίνα Μπακαλιού σε αυτές τις εφαρμογές, που σχεδίασε ειδικά για το Mind’s Eye και αποτελούν προϊόν επιστημονικής έρευνας, εισάγει βασικές έννοιες της φυσικής που αξιοποίησε ο καλλιτέχνης Τάκις στην τέχνη, όπως ο μαγνητισμός, η ταλάντωση, η μαγνητική έλξη και η απώθηση σε συνδυασμό με βασικά στοιχεία της εικαστικής σύνθεσης, όπως οι γραμμές, οι φόρμες και τα χρώματα.

Μάθετε περισσότερα για το κάθε διαδραστικό μουσειοπαιδαγωγικό κουτί πατώντας επάνω στα εικονίδια που θα βρείτε παρακάτω.