Συλλογή των Έργων

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προσβασιμότητας ατόμων με οπτική αναπηρία “Mind’s Eye | Ψηλαφώντας την Τέχνη” που πραγματοποιήθηκε σε δέκα έργα της μόνιμης συλλογής του MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Συλλογή Συμπεριληπτικών Εφαρμογών Προσβασιμότητας

Οι συμπεριληπτικές πρακτικές που δημιουργήθηκαν για την προσβασιμότητα ατόμων με οπτική αναπηρία στο χώρο και τη συλλογή του MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κατά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος “Mind’s Eye | Ψηλαφώντας την Τέχνη” 2019/20.